Η φιλοσοφία την οποία ακολουθούν οι σύγχρονοι Δήμοι είναι η υποβολή προτάσεων σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Είμαι υπερήφανος γιατί σχεδόν κάθε μήνα χρηματοδοτείται και μια πρόταση την οποία με κόπο συντάξαμε, ωριμάσαμε και υποβάλαμε για χρηματοδότηση.

Για τα δεδομένα του Δήμου μας, με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες και τα γνωστά προβλήματα που ορισμένοι δημιουργούν εδώ και μήνες, οι υποβολές προτάσεων δεκάδων εκατομμυρίων (αθροιστικά) είναι ένα πραγματικό κατόρθωμα.

Η χρηματοδότηση για την κατασκευή συστήματος βυθιζόμενων κάδων είναι άλλο ένα βήμα προς την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα οικολογικά πρότυπα.

Με την κατασκευή του 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ, έργου ύψους 1.700.000 ευρώ, η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο καθώς και με την επικείμενη χρηματοδότηση των γωνιών ανακύκλωσης, ύψους 1.500.000 ευρώ, θα κλείσει η αλυσίδα μίας μεγάλης παρέμβασης στον τομέα της περισυλλογής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Παρέμβασης που προκύπτει από την απορρόφηση κονδυλίων ύψους άνω των 3.500.000 ευρώ για την απορρόφηση των οποίων αγωνίζομαι καθημερινά με την βοήθεια των εξωτερικών μας συνεργατών αλλά και του συνόλου της δημοτικής αρχής.

Με σύμπνοια, μεθοδικότητα και προσήλωση στο καθήκον.

Σε πείσμα όσων προσπαθούν να τα στερήσουν από τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές!

Κάρπαθος, 01 Ιουλίου 2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος