- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Δήμος Καρπάθου: Tακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2022

Tακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Κσρπάθου, στις 27 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή, και ώρα 12:30 μ.μ με θέμα:

[1]

Aνάκληση της αρ.4/2022 απόφασης του Δ.Σ λόγω μη έγκυρης πρόσκλησης λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 1018/14-02-2022 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Kαρπάθου.

[2]