Μετά την ματαίωση της αρ.19-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη ύπαρξης πρακτικογράφου ο πρόεδρος του Δ.Σ Mιχάλης Μανωλάκης καλεί σε νέα Τακτική- Επαναληπτική  συνεδρίαση του Σώματος στις 27 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.