Στις 9/1/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στο Δήμο Kαρπάυου, δια ζώσης για την εκλογή Μελών Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΖΕΚΗΣ