Για την καλύτερη και εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου θα είναι ανοικτές για το κοινό τις ακόλουθες ημέρες και ώρες :

  • Τεχνική  Υπηρεσία,  Υπηρεσία  Δόμησης  και  Τμήμα  Ύδρευσης.

Τρίτη   και   Παρασκευή   10:00    12:00. 

Η  εξυπηρέτηση  των  Μηχανικών θα  γίνεται  Παρασκευή  10:00 – 12:00.  

  • Τμήμα Εσόδων,  Περιουσίας   και   Ταμείου.

      Για πληροφορίες :

      Δευτέρα,  Τετάρτη   και   Παρασκευή 10:00 – 12:00. 

  • Για   πάσης   φύσεως   πληρωμές :

     Δευτέρα   έως   Παρασκευή    08:00 – 13:00. 

  • Γραφείο   Δημάρχου. 

      Πέμπτη  10:00 – 13:00  (κατόπιν  προγραμματισμένου ραντεβού).

  • Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει σε λειτουργία και η «Ανοικτή Γραμμή Δημότη» (Τηλ.: 22450 23000) και είναι προς διάθεση για αναφορά προβλημάτων που εντοπίζουν οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρπάθου, επιδιώκοντας αφενός να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση, η ταλαιπωρία του πολίτη και αφετέρου  τα  προβλήματα  να  καταγράφονται.

Κάρπαθος, 26  Μαΐου 2022

Ο  Δήμαρχος   Καρπάθου

Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος