Στις 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19 μ.μ. θα παραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου στο Δημοτικό Κατάστημα με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου με έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2021 του ΟΤΑ-Δήμος Καρπάθου.
  2. Επιλογή Υδρονομέων για το έτος 2022.