Στις 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7:00 μ.μ. πραγματοποιείται στο Δήμο Καρπάθου Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με τα παρακάτω θέματα:

  1. “Μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης”.

  2. Χορήγηση επιδόματος στέγασης  και σίτησης.

  3. Άμεση αποσυμφώρηση του κεντρικού οδικού δικτύου Μενετών Καρπάθου με τη δημιουργία Περιφερειακού δρόμου ή άλλης λύσης.