Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας

DR ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου, την 13 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα13:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση προέδρου 

Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023 Β’ Κατανομή-έγγραφο 6618/28-04-2023 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 22.360,00.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Βασίλα Φωτεινή, τακτικό μέλος
Θεοδοσίου Μανώλης, μέλος, πρόεδρος  Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Χαλκιάς Μηνάς, μέλος