Στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. θα παγματοποιηθεί ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Σπόων Καρπάθου σε οδό “ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΧΑΛΚΙΑ”

2.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

3. Δωρεά προς Γ.Νοσοκομείο Καρπάθου “Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος” βάσει του άρθρου 199 ( Ν.3494/2006) που αφορά την “Προμήθεια ειδών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μίγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή με ταυτόχρονη παραχώρηση σύνοδου εξοπλισμού και υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού”.

4.Δωρεά προς Γ.Νοσοκομείο Καρπάθου “Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος” βάσει του άρθρου 199 ( Ν.3494/2006) που αφορά την “Προμήθεια μηχανημάτων εκφένωσης όζοντος για την απολύμανση των εσωτερικών χώρων του Γ. Νοσοκομείου Καρπάθου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”.

5. Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ