Υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους το συμφωνητικό  για την προμήθεια  χλοοτάπητα  και διαφόρων υλικών  στο Δημοτικό Στάδιο  Καρπάθου.

Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπ. Εσωτερικών, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π. Δ. Ε.,  σύμφωνα με  την αριθ. Πρωτ. 23939/15-04-2020  απόφασή του  με την οποία έγινε ένταξη  της Πράξης “Προμήθεια  χλοοτάπητα  και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου” στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ προϋπολογισμού  600.000 ευρώ  με ΦΠΑ 24% και με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Εσωτερικών.  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  χλοοτάπηα και άλλων υλικών  για τις ανάγκες του  Δημοτικού  Σταδίου  Καρπάθου  εμβαδού 8.500 τ.μ. Πέραν  του φυσικού  χλοοτάπητα  προβλέπεται  η προμήθεια  των  υλικών επιφανειακής  απορροής,  αμμώδους εδαφικού υποστρώματος, η προμήθεια αρδευτικών υλικών, η προμήθεια συνθετικού και  υβριδικού χλοοτάπητα  και η προμήθεια σκεπάστρου  και καθισμάτων  κερκίδας.Η διάρκεια  της παρούσας σύμβασης  ορίζεται  από την υπογραφή της (ημερομηνία  υπογραφής 11-08-2023)  για 160  ημερολογιακές ημέρες 

Αναμφίβολα, η ολοκλήρωση του έργου  θα συμβάλει  στην   αποκατάσταση  της εικόνας  του   Δημοτικού  Σταδίου  Καρπάθου  αλλά και της δυνατότητας  χρήσης του ως κέντρου άθλησης  και διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων  στο νησί μας . Επιπλέον,  θα αποτελέσει  κίνητρο  στους νέους της Καρπάθου  για περαιτέρω  ενασχόληση με τον Αθλητισμό.  

Κάρπαθος, 17 Αυγούστου 2023

Ο  Δήμαρχος Καρπάθου 

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος