Ενημερώνουμε τους επιχειρηματίες που έχουν συνάψει διετή σύμβαση με το Δήμο Καρπάθου το έτος 2021 για την μίσθωση αιγιαλού και παραλίας ότι, μέχρι την 31/3/2022 πρέπει να έχουν εξοφλήσει την πρώτη δόση του μισθώματος για το έτος 2022.

Αμμοoπή. Φωτό: Δημήτρης Σπανός

Οι επιχειρηματίες πού έχουν προτιμησιακό δικαίωμα μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών, και δεν είχαν μισθώσει τον χώρο τους το 2021, ή όσοι τον μίσθωσαν μόνο για ένα χρόνο και επιθυμούν να τον μισθώσουν για το έτος 2022 να υποβάλουν έως την 31/3/2022 την αίτηση τους στο Δήμο Καρπάθου.

Όποιος επιθυμεί να μισθώσει τμήμα σε παραλία το οποίο τα προηγούμενα έτη δεν είχε συμπεριληφθεί στα τμήματα που δημοπρατεί ο Δήμος, να το δηλώσει με αίτηση του έως την 31/3/20222 ώστε να εξετασθεί έγκαιρα αν υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθεί στα τμήματα που θα δημοπρατηθούν το έτος 2022.

Όποιος επιθυμεί να παραιτηθεί από την σύμβαση και να μην κάνει χρήση στην παραλία που έχει μισθώσει για το έτος 2022 να το δηλώσει έως την 31/3/2022.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γεώργιος Ιωάννη ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ