Σήμερα, 8 Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου με θέμα: Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Παρόντες: Ανδρέου Νίκανδρος, Βασιλαράκης Μανώλης, Γεραπετρίτης Μιχάλης, Δήμαρχος Γιώργος, Κωνσταντινίδης Δημήτρης, Μανωλάκης Μιχάλης, Παραγυιός Μανώλης, Πιττάς Μιχάλης, Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης και Τσέρκης Μανόλης.

Λόγω μη απαρτίας η Συνεδρίαση για εκλογή Γραμματέα Δ.Σ Δήμου Καρπάθου ακυρώθηκε.

Λόγω μη απαρτίας δεν έγινε  και  η επόμενη Ειδική Συνεδρίαση εκλογής Μελών Ο.Ε η οποία  θα  πραγματοποιείτο την ίδια ημέρα 8 Μαΐου και ώρα 12 π.μ.