ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

Στις 1 Μαιου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου με θέμα: “Εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής”.

Η Συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δήμου Kαρπάθου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” με όσα προβλέπονται στο αρθρο 64 του νόμου 3852/2010 όπως αυτό     αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν.4555/2018.