Δύο Επαναληπτικές Συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Καρπάθου στις 15 Μαΐου 2022 ημέρα Kυριακή.

Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει στις 11:00 π.μ με θέμα: Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου και η δεύτερη στις 12:00 με θέμα: Εκλογή Μελών  Οικονομικής Επιτροπής.

Pigadia by Christoph Reichelt

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

 • κ. Δήμαρχο Καρπάθου
 • Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών).
 • Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών).
 • Υπηρεσιακοί Παράγοντες.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΙΔΙΚΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Σας καλούμε στην  ΕΙΔΙΚΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (2η)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης την 15η  του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για την:

Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021(εγκύκλιος 643/24-9-2021).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λυριστής Ιωάννης
 • Τσέρκης Εμμανουήλ
 • Ζανάκης Δημήτριος
 • Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
 • Λύκος Νικόλαος
 • Φελλουζή Ευαγγελία
 • Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 • Ρεϊσης Μιχαήλ
 • Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 • Πρωτόπαπας Μηνάς
 • Σακέλλης Κομνηνός
 • Νουάρος Βασίλειος
 • Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 • Γεραπετρίτης Μιχαήλ
 • Πιττάς Μιχαήλ
 • Ανδρέου Νικόλαος
 • Δήμαρχος Γεώργιος
 • Μανωλάκης Θεοδόσιος
 • Νταής Νικόλαος
 • Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

 • Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος  Κοινότητας Καρπάθου
 • Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
 • Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
 • Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους
 • Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
 • Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών
 • Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
 • Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου
 • Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων
 • Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες:

1.Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
2.Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

 • κ. Δήμαρχο Καρπάθου
 • Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  (όπως πίνακας αποδεκτών).
 • Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών).
 • Υπηρεσιακοί Παράγοντες.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΙΔΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.                                     

Σας καλούμε στην  ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης την 15η  του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για την:

Εκλογή Μελών  Οικονομικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021(εγκύκλιος 643/24-9-2021).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λυριστής Ιωάννης
 • Τσέρκης Εμμανουήλ
 • Ζανάκης Δημήτριος
 • Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
 • Λύκος Νικόλαος
 • Φελλουζή Ευαγγελία
 • Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 • Ρεϊσης Μιχαήλ
 • Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 • Πρωτόπαπας Μηνάς
 • Σακέλλης Κομνηνός
 • Νουάρος Βασίλειος
 • Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 • Γεραπετρίτης Μιχαήλ
 • Πιττάς Μιχαήλ
 • Ανδρέου Νικόλαος
 • Δήμαρχος Γεώργιος
 • Μανωλάκης Θεοδόσιος
 • Νταής Νικόλαος
 • Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

 • Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος  Κοινότητας Καρπάθου
 • Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
 • Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
 • Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους
 • Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
 • Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών
 • Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
 • Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου
 • Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων
 • Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες:

1.Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
2.Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών