Ο Δήμος Καρπάθου σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε, στο πλαίσιο των έργων «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» στα Δωδεκάνησα, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα προβεί στην διενέργεια των  παρακάτω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια που έχουν επιλεγεί και για τα οποία έχουν βρεθεί ήδη οι εκπαιδευτές είναι τα παρακάτω:

Μπουφετζής – Barista,

Μπάρμαν – Bartender,

Υπάλληλος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου – Hotel     Receptionist & Guest Relations,

Υπάλληλος τμήματος ορόφων και λινοθήκης (Housekeeping),

Νέα υγειονομικά πρωτόκολλα,

Αγροτικά θέματα,

Σύνταξη βιογραφικών,

Πρώτες βοήθειες,

Σωστή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Συνεπώς, o Δήμος Καρπάθου θα ήθελε να ενημερώσει πως αναζητούνται εκπαιδευόμενοι προκειμένου να διαμορφωθούν τα αντίστοιχα τμήματα για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω σεμινάρια.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν σχετική αίτηση είτε ηλεκτρονικά στο   HYPERLINK “mailto:a.tsagkaris@karpathos.gr” a.tsagkaris@karpathos.gr ή  HYPERLINK “mailto:protokollo@karpathos.gr” protokollo@karpathos.gr, είτε μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου Καρπάθου έως την Πέμπτη 31/03/20022, στην οποία θα αναφέρουν συγκεκριμένα τις ώρες (απογευματινές)  και μέρες που είναι διαθέσιμοι, προκειμένου να καταρτιστούν τα τμήματα.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι 20 ώρες και για να ξεκινήσει ένα τμήμα χρειάζονται τουλάχιστον επτά (7) άτομα. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ιωάννης  Θεμ.  Νισύριος