Πρόκειται για πρόταση του μελετητή, σε μελέτη που ο Δήμος ανέθεσε βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε το 2017 και ήταν δεσμευτική για την κατασκευή λιμένα οχληρών φορτίων στην ευρύτερη περιοχή, παράλληλα με την μελέτη για το λιμάνι στο Γαρόνησο. 

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

   Η πρόταση αυτή του μελετητή δεν αποτελεί οριστική μελέτη αλλά μια αρχική πρόταση, την βέλτιστη κατά τη γνώμη του με βάση τους διαθέσιμους χώρους και το κόστος υλοποίησης.    

  Η δε βιομηχανική ζώνη η οποία παρατίθεται στο σχέδιο είναι επίσης μια πρόταση του μελετητή που δεν αποτελεί καθόλου δεσμευτικό παράγοντα.  

  Σε κάθε περίπτωση η πρόταση αυτή για να μπορέσει να προχωρήσει, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση του ιδιοκτήτη της παρακείμενης περιοχής που είναι η Μητρόπολη Καρπάθου.   

Χωρίς τη συναίνεση αυτή δεν είναι εφικτή και θα ζητηθεί από τον μελετητή εναλλακτική πρόταση.  

  Επίσης στις απαραίτητες διαδικασίες θα υπάρξει ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση πριν την οριστικοποίηση οποιασδήποτε πρότασης για να μην καταλήξουμε σε φαινόμενα διχαστικά για το νησί μας. 

 Ας μην προτρέχει λοιπόν κανείς, σαν Δήμος υλοποιήσαμε ως ήμασταν υποχρεωμένοι παλαιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τίποτα παραπάνω. 

  Κάθε βήμα θα γίνεται με διαφάνεια και τις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπει η δημοκρατία με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη του τόπου και τίποτα άλλο. 

Κάρπαθος   18    Ιουλίου    2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος