Μια περιοχή του νησιού μας με μεγάλη ανάπτυξη και προοπτικές, ο οικισμός του Μερτώνα κι η ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτού έως την θάλασσα, εδώ και δεκαετίες στερούνται βασικών υποδομών οδοποιίας. Μεθοδικά κι οργανωμένα, εξασφαλίσαμε το ποσό των 400.000,00€ από Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση όλου του οδικού δικτύου εντός οικισμού.

Υπενθυμίζεται ότι από το ίδιο Υπουργείο έχουν ήδη εξασφαλιστεί 600.000,00 € για την ανάπλαση της οδού από Δασονομείο έως ξενοδοχείο Μακρή (Miramare) (Μελέτη Γιαννόπουλου) στα Πηγάδια, η οποία βρίσκεται στο στάδιο του διαγωνισμού για ανάδοχο .

Παράλληλα έχει υποβληθεί πρόταση, σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πυρόπληκτες περιοχές, για την χρηματοδότηση με επιπλέον 500.000,00 €, ώστε να πραγματοποιηθεί η ασφαλτόστρωση των υπολοίπων τμημάτων της ευρύτερης περιοχής από Μερτώνα ως Κυρά Παναγιά, Κατώδιο και Κάτω Λάκκο.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό, και θα συμπεριλαμβάνει σαν δεύτερο υποέργο με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο Λάι των Μενετών, τμημάτων στα Πηγάδια εντός σχεδίου Πόλεως που έχουν ξεχαστεί εδώ και δεκαετίες και τμημάτων σε χωριά που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Επίσης με ξεχωριστό διαγωνισμό θα γίνει η ασφαλτόστρωση τμήματος στην ΔΕ Ολύμπου μετά τη νέα τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Για να αποκτήσουν οντότητα όλα τα παραπάνω, ανατέθηκαν σε εξωτερικό συνεργάτη (με ανάθεση τον Αύγουστο του 2021) κι εκπονήθηκαν ταχύτατα μελέτες οι οποίες σταδιακά ωριμάζουν και χρηματοδοτούνται.

Πρόκειται για έργα τα οποία ξεκίνησαν πραγματικά από το μηδέν!

Μετά από το χρονικό διάστημα που υποχρεωτικά απαιτείται για να πάρουν μορφή έργα που υπήρχαν μόνο σαν σκέψεις, χωρίς καμία από τις απαιτούμενες μελέτες, φτάνουν ένα – ένα στο τελικό στάδιο που είναι αυτό της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης.

Κάρπαθος   21 Ιουλίου  2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος