Η  σημερινή, 1 Μαίου 2022, ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με θέμα: “Εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής”  ακυρώθηκε λόγω ελλείψεως πρακτικογράφου και μη απαρτίας.

Παρόντες Μιχάλης Μανωλάκης και Ευαγγελία Φελλουζή!