Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης Ειδική Συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ