Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους.

Τα μοναδικά Καρπαθιακά κάλαντα των Φώτων.

Παρακαλώ σας δώστε μου θέλημα ν’ αρχινίσω,

τα Θεοφάνεια να σας πω να σας καλοκαρδίσω.

Σήμερα είναι τω Φωτώ που αγιάζουνε τον κόσμο,

και οι παπάδες περπατούν με το σταυρό στο δρόμο.

Και μες τα σπίτια μπαίνουνε και λεν τον Ιορδάνη,

βοήθεια να έχομε τον Μέγα Ιωάννη.

Στη Γαλιλαία ήτανε κι ήρθε στον Ιορδάνη,

διά να λάβει βάφτισμα από τον Ιωάννη.

Εγώ ‘μαι δούλος σου Χριστέ και πώς να σε βαφτίσω,

την άχραντόν σου κορυφή πώς δύναμαι να ‘γγίσω.

Που να καούν τα χέρια μου, σαν το κερί να λιώσουν,

παρά να πάρω απόφαση απάνω σου να ‘πλώσουν.

Κι ως ήπλωσεν ο Πρόδρομος το δεξιόν του χέρι,

θαύμα μεγάλο γίνηκε σ’ όλη την οικουμένη.

Οι ουρανοί εσκίστησαν και βγήκε περιστέρι,

το άγιο πνεύμα ήτανε κι ήρθε να μαρτυρήσει

πως ο Χριστός βαφτίζεται σ’ Ανατολή και Δύση.

Οι θάλασσες κι οι ποταμοί ‘που τη χαρά χορεύουν

και πάλι ‘που το φόβο τους, ξεστρέφουνε και φεύγουν.

Ακόμη και το σήμερον οι ναύτες το κρατούνε,

να βαφτιστούνε τα νερά στο πέλαγος να βγούνε.

Κι αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα,

ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα.