Για δεύτερη συνεχή χρονιά, προσκληθήκαμε από τον Dr. Rifat Latifi, Υπουργό Υγείας του Κοσσυφοπεδίου, για να παρουσιάσουμε στο ετήσιο χειρουργικό τους Συνέδριο τις νεότερες εξελίξεις των εργασιών μας στην Ευρωπαϊκή Βάση Παιδοκαρδιοχειρουργικών Δεδομένων (European Congenital Heart Surgeons Association -ECHSA Database), την οποία έχω την τιμή να διευθύνω.

Γιώργος Ηλ. Σαρρής, MD, FACC, FACS, FAHA, FETCS, FCTS

Σε συνεργασία με την ομάδα του καθηγητή Δημήτρη Μπερτσιμά στο MIT, αναπτύσσουμε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο αφενός την αντικειμενική πρόβλεψη του χειρουργικού κινδύνου εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή και κάθε χειρουργικό κέντρο, και αφετέρου την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν τα παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα στην καρδιοχειρουργική παίδων και συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων.

Το Υπουργείο Υγείας του Κοσσόβου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υιοθετήσει αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στις προηγμένες χώρες…