Στρώματα βράχων όπως τα παρακάτω υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και στην παραλία μας, του Αγίου Νικολάου.


Χρειάστηκαν απίστευτα τεράστιες χρονικές περίοδοι για να διαμορφωθούν και μαρτυρούν την ιστορία του πλανήτη μας..

Μάλιστα, περιέχουν απολιθώματα που επιβεβαιώνουν ότι η ζωή εμφανίστηκε στην γη πριν περίπου 3.5 δισεκατομμύρια χρόνια και στα στρώματα καταγράφονται εντελώς μεταβαλλόμενα οικοσυστήματα.


Βλέπουμε ζώα και φυτά να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται για να αντικατασταθούν από άλλα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ