Από 6 Μαΐου έως και 13 Μαΐου 2023 προγραμματίζονται οι παρακάτω Δωδεκανησιακές εκδηλώσεις: