Προς Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Ν. Αιγαίου κ. Χρ. Μπάρδο

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ν. Αιγαίου κ. Χρήστος Μπάρδος

Κοιν: 1. Βουλευτές Δωδεκανήσου

          2. Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου

          3. Δημάρχους και μέλη ΔΣ Πειραιά και Δωδεκανήσου

          4. Προέδρους και μέλη ΔΣ Δωδεκανησιακών Σωματείων

Αξιότιμε κ. Αντιπεριφερειάρχη, 

         Σε συνέχεια της από 1/1/23 επιστολής μας, με την οποία σας θέσαμε  αναλυτικά τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τα Δωδεκανησιακά Σωματεία της παροικίας μας, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε επιγραμματικά τα αιτήματά μας, ευελπιστώντας στην όσο το δυνατό ικανοποίησή τους από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Συγκεκριμένα:

        α. Για το Δωδεκανησιακό αρχειακό υλικό, ζητάμε την καταγραφή, την ψηφιοποίηση καθώς και την διανομή των αντιτύπων εκδόσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες της Δωδεκανήσου και όχι μόνο.

       β. Για την δήλωση έδρας  Δωδεκανησιακών Σωματείων,  στο ακίνητο της Υψηλάντου 143-145, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, ζητάμε την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από τον φορέα  – ιδιοκτήτη, μετά από έγκριση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Στην εν λόγω βεβαίωση, θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά, ο τρόπος υπολογισμού των όποιων οικονομικών υποχρεώσεων, προκύπτουν για τα συστεγαζόμενα Σωματεία, λόγω λειτουργικών εξόδων από την χρήση του ακινήτου. 

γ.  Για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του ακινήτου της Υψηλάντου 143-145, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  ζητάμε την  οικονομική σας συμβολή σε ετήσια βάση.

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και επιπρόσθετα να λάβετε υπόψη σας την πρόταση του Αντιδημάρχου Πειραιά κ. Δημήτρη Καρύδη, για σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Δήμου Πειραιά, προκειμένου, μεταξύ άλλων,  να ξεπεραστούν τυχόν περιορισμοί λόγω του γεγονότος ότι τα Σωματεία μας βρίσκονται εκτός γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.   

Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Τα ΔΣ των Δωδεκανησιακών Σωματείων