Ντράπηκε και η ντροπή!
Λόγω του γάμου σήμερα είχε προγραμματιστεί στη Λάστο να υπάρχει νερό μέχρι τα μεσάνυχτα και ίσως παραπάνω..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΤΟΣ

 Κατόπιν ενημέρωσης μου ότι το νερό τελικά δεν έφτασε στην Λάστο, σε συνεργασία με τον συνεργάτη μου Μανώλη Βαρδαούλη, διαπιστώθηκε ότι κάποιο αρρωστημένο μυαλό πήγε και έκλεισε τον διακόπτη δίχως να σεβαστεί την σημασία της ημέρας αυτής, την χαρά και τα έξοδα των ανθρώπων..

Πιστεύω ότι ο μόνος που αντιλήφθηκε την πράξη αυτή ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και σίγουρα η πράξη αυτή δεν θα μείνει απαρατήρητη.

Όλοι μας θα λογοδοτήσουμε για τις πράξεις μας είτε σ’ αυτή τη ζωή είτε στην επόμενη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΤΟΣ