Η  «Ανοικτή  Γραμμή»  για  τους  δημότες  (Τηλ.: 22450 23000)   λειτουργεί και είναι προς διάθεση για αναφορά προβλημάτων που εντοπίζουν οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρπάθου, επιδιώκοντας  αφενός  να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση,  η ταλαιπωρία του πολίτη και αφετέρου για τα προβλήματα που καταγράφονται, την  πορεία και τον χρόνο  επίλυσης τους, να λαμβάνει γνώση και  ο Δήμαρχος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΣΥΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Εντός τριών ημερών, θα υπάρχει ενημέρωση  προς  τον  πολίτη  για  την πορεία  και  το  χρονοδιάγραμμα  επίλυσης  του  αναφερόμενου προβλήματος.

Κάρπαθος   25   Οκτωβρίου   2022

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

 Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος