“Έν’ όσω εις τας φλέβας μου το αίμα μου κινήται
και η προς ‘σε αγάπη μου απαύστως θα τηρήται.

Όταν το κύμα βαρυνθή βράχους σκληρούς να βρέχει
και λησμονήση ο ποταμός τα χαμηλά να τρέχη.

Ιωάννης παπά Νικόλα Σακελλαρίδης. Γεννήθηκε το 1888 και κοιμήθηκε το 1988.

Όταν ξεχάση η αυγή τα άνθη να δροσίση
κι η άνοιξις κάθε ‘ποχή τα χιόνια να σκορπίση
τότε να φοβηθείς μήπως λησμονηθείς!

Γράφω προς την αγάπην μου.
Ιωάννης Παπά Ν. Σακελλαρίδης
εν Σικάγω Ιλινόις 1910, Μαρτίου 25η”.

💞Το γράμμα που έγραψε ο παππούς μας στην αγαπημένη του, 113 χρόνια πριν… 💞

Γιάννα Β. Σακελλαρίδη