“Καλές οι αντιολιτευτικές κορώνες κι ο καταγγελτικός λόγοςως καλύτερα είναι να επικεντρωθούμε στην πραγματικότητα και την ουσία”.


Η εισαγωγή στην απάντηση προς το πρόσωπο μου , από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου.

Παρατήρηση πρώτη:

Δεν απαντά κάποιος συγκεκριμένα , ή μη μόνον , το γενικός και αόριστον , Γραφείο Τύπου.

Πάντα στα δύσκολα , βολεύει να κρύβεσαι πίσω από την κουρτίνα ή την κουκούλα {ενίοτε}

“Όλοι σας λοιπόν, οι άνθρωποι της ΕΞΟΥΣΙΑΣ , [γραφείο τύπου] , και ΜΟΝΟΣ μου.

Κανένα πρόβλημα. 

Παρατήρηση δεύτερη: 

Από πότε ο λόγος της ΑΛΗΘΕΙΑΣ , είναι καταγγελτικός λόγος; 

Από πότε ο λόγος της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, αποτελεί πράξη μηδενισμού; 

Αν η προστασία της Δημόσιας Υγείας επιβάλλει να γίνει και καταγγελία, 

ΝΑΙ, θα την κάνω ξανά και ξανά . 

Παρατήρηση τρίτη: 

Θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρότρυνση, να επικεντρωθούμε στην πραγματικότητα.

Με την διαφορά όμως να είναι η εξής.

Η δική σας πραγματικότητα είναι εικονική, αναληθής και επικίνδυνη για τον τόπο. 

Από το όποιο πόστο υπηρέτησα την κοινωνία του νησιού μας , το αποτύπωμα κρίθηκε θετικό. 

Δεν περιμένω εσάς ίνα κριθώ . 

Φροντίστε για το δικό σας αποτύπωμα , να μην γραφτεί με τα πιο μελανά χρώματα ,</str
στην ιστορία του νησιού και στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Όχι ΝΕΑ ΠΝΟΗ δεν φέρατε στον τόπο, όχι ΝΕΑ ΑΡΧΗ δεν κάνατε , μα ούτε και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ καταφέρατε για τον τόπο. 

ΣΗΜ . : Η υπόλοιπη απάντηση διεξοδικά θα σας δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το ανώτερο θεσμικό όργανο του Δήμου , σύμφωνα με το Σύνταγμα. 

Γεώργιος Μιχ. Χατζηκουτσός 

Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου