Την έγκριση της μελέτης εκτέλεσης έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου (12/12/2018) Σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχ/κων Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου, “τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική προσθήκη νέων κλινών στην περιοχή γύρω από το Λιμανάκι.

Τα λύματα της εν λόγω περιοχής καταλήγουν με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο στο Λιμανάκι και με καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο στου Φελουζή.

Πηγάδια. Φωτό: Γιώργος Οικονομίδης

Από το αντλιοστάσιο στο Λιμανάκι με καταθλιπτικό αγωγό οδηγούνται στο φρεάτιο που βρίσκεται πλησίον Βούρτση από όπου αρχίζει αγωγός βαρύτητας.

Ο αγωγός αυτός διάμετρο Φ200 στο πρώτο τμήμα και Φ250 στο τελευταίο. Το καλοκαίρι του 2015 παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το φαινόμενο μεγάλο μήκος του αγωγού βαρύτητας να φράσσει πολύ συχνά. Ο Δήμος αναγκάσθηκε μέσα στο καλοκαίρι αυτό και στα επόμενα καλοκαίρια να προβεί σε καθαρισμό του αγωγού αυτού ακόμη και τέσσερις φορές σε ένα μήνα.

Όταν φράσσει ο αγωγός τα λύματα υπερχειλίζουν και εξέρχονται από τα καλύμματα των φρεατίων στους δρόμους, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις υγιεινής και έντονη δυσοσμία στην πόλη, δυσφημίζοντας την Κάρπαθο στον διεθνή τουρισμό. Πολλές φορές γίνεται υπερχείλιση και μέσα στα καταστήματα.”

Για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού αποφασίστηκε να ανατεθεί η μελέτη ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”.” Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τον Κωδ. 25.7312.0057 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου με ποσό 70.000,00 € για το έτος 2018 και με ποσό 74.000,00 € για το έτος 2019.