ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΕΛΛΟΥΖΗ

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στο Γ.Ν. Καρπάθου συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ευελπιστούμε σε ανάλογες- από πλευράς σας-μελλοντικές ενέργειες.

Με εκτίμηση

Βασίλης Στασινόπουλος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου