Μετά την απόφαση της Δημοτικής αρχής και της εταιρείας που διαχειρίζεται την τηλεμετρία να διακόψουν την πρόσβαση των κοινοτήτων στο σύστημα (δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης σε αντλίες και δεξαμενές κτλ) έχει σαν αποτέλεσμα την μη ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων αφήνοντας οικισμούς χωρίς νερό (Αγ.Γεώργιος Λευκού, Λάστος κτλ).

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΤΑΡΑΣ

Σας ενημερώνω επίσης ότι άμεσα ενημέρωσα τους αρμόδιους και υπεύθυνους.

Σας καλώ σε μαζική διαμαρτυρία έτσι ώστε να επανέλθει το σύστημα στις κοινότητες για την καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.