Βαρύτατες διαχρονικές ευθύνες για το λιμάνι της Καρπάθου!

Κύριε Δήμαρχε
Κύριοι Αντιδήμαρχοι
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ως γνωστόν και η νέα προσπάθεια προώθησης της απαράδεκτης πρότασης ΓΙΑΜΙΝ απέτυχε. Παρά την επιμονή και τις πιέσεις του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου και των διάφορων παρατρεχάμενων τους, η συζήτηση της αναβλήθηκε εκ νέου.

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜ. ΛΟΙΖΟΣ

Είναι φανερό ότι η πρόταση αυτή δεν περπατά. Γιατί είναι εντελώς ανερμάτιστη και καταστροφική και η αποδοχή της θα προξενήσει ανεπανόρθωτες καταστροφές στην προκυμαία των Πηγαδίων και κατ’ επέκτασιν στην Κάρπαθο.

Γιατί αυτή η επιμονή στις διάφορες παραλλαγές της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ οι οποίες αποδοκιμάσθηκαν επανειλημμένως από τα πλέον αρμόδια όργανα του Κράτους για το θέμα αυτό;

Την ΕΣΑΛ και την Τεχνική Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Δ.

Τι κρύβεται πίσω από την «επιμονή αυτή;

Γιατί δεν προωθείται προς την ΕΣΑΛ η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου;

Ποιος ή ποιοι εμποδίζουν την προώθηση της και για ποιο λόγο;

Πόσα χρήματα έχουν ξοδευτεί μέχρι σήμερα για τις απορριφθείσες προτάσεις ΓΙΑΜΙΝ;

Δεν πρέπει να γνωρίζει ο λαός που πάνε τα χρήματα του;

Θα δοθεί κάποια απάντηση στα ερωτήματα αυτά;

Δεν θα αναφερθώ στις βαρύτατες ευθύνες του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ούτε του Δημάρχου Καρπάθου, ο οποίος από φανατικός εχθρός, προεκλογικά, της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ μεταβλήθηκε τελευταία σε φανατικό υπέρμαχο της.

Δεν θα κάνω κανένα σχολιασμό. Είναι γνωστή, άλλωστε, σε όλους η συνέπεια του.

Αναφέρομαι στους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων και ιδιαίτερα αυτών της πρώην μειοψηφίας οι οποίοι συνέπραξαν με τον Δήμαρχο μετά την ρήξη με το σύνολο σχεδόν των δημοτικών συμβούλων της παράταξης που τον ανέδειξε Δήμαρχο.

Και κυρίως τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ΑΠΕΚ του Μανώλη Καπετανάκη η οποία είχε υποστηρίξει προεκλογικά ότι στηρίζει την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Tαμείου Νότιας Δωδεκανήσου για κατασκευή του νέου Λιμανιού στη θέση ΒΡΟΝΤΗ και επέκταση του σημερινού λιμενοβραχίονα κατά 150 περίπου μέτρα, χωρίς την καθαίρεση τμήματος του σημερινού λιμένος.

Θα μείνουν απαθείς παρατηρητές;

Εγκρίνουν τις ενέργειες του Δημάρχου για την προώθηση της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ;

Συμπράττουν ή ανέχονται την προσπάθεια του για την «πραξικοπηματική» προώθηση της λύσης ΓΙΑΜΙΝ πριν να «στεγνώσει» το μελάνι της απόφασης απόρριψης της, χωρίς να έχει διερευνηθεί καμιά από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση;

Περιλαμβάνεται το θέμα του Λιμανιού μέσα στην προγραμματική συμφωνία που έκαναν μαζί του για την διοίκηση του Δήμου Καρπάθου και ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής;

Διερεύνησαν επί της ουσίας την εκ μέρους του Δημάρχου απευθείας ανάθεση «της Μελέτης λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου» η οποία έχει προφανή σκοπό να αποτελέσει το «πρόσχημα» για την εκ νέου επανασυζήτηση της;

Τι διαπίστωσαν από την διερεύνηση αυτή;

Σε ποιον ανατέθηκε η μελέτη και ποιο είναι το αποτέλεσμα της;

Είναι προφανές ότι το θέμα του Λιμανιού της Καρπάθου είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η ζημιά μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη. Γι’ αυτό είναι υποχρεωμένοι όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λαμβάνοντας σαφή θέση επί του θέματος.

Η ευθύνη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τεράστια. Ειδικά των μελών της νέας πλειοψηφίας.

Στοιχειώδης πολιτική ευθύνη απαιτεί:

Να ζητήσουν άμεση και πλήρη έγγραφη ενημέρωση από τον Δήμαρχο για όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες του και όλα τα έγγραφα που απέστειλε ή έλαβε για το θέμα αυτό.

Να διερευνήσουν ιδίως τους λόγους της εσπευσμένης απ’ ευθείας ανάθεσης «της Μελέτης λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου» και τους λόγους της ανάθεσης της στο συγκεκριμένο μελετητή.

Να ενημερώσουν άμεσα τους δημότες για όλες τις ενέργειες του Δήμου, του Δημάρχου αλλά και όλων των μελών του ΔΣ

Να κοινοποιήσουν αυτούσια όλα τα σχετικά έγγραφα ώστε οι Δημότες να ενημερωθούν επ’ αυτών.

Να λάβουν θέση δημοσίων επί του θέματος με σαφήνεια και χωρίς υπεκφυγές τόσον ως παρατάξεις όσον και ως μέλη του ΔΣ προσωπικά.

Να ζητήσουν την άμεση δια ζώσης σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης επί του θέματος στην οποία συνεδρίαση θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης άποψης οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1
Είκοσι επτά δημότες του Δήμου Καρπάθου υπέβαλαν την υπ’ αρ. πρωτ. 5541/30-07-2021 αίτηση τους για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος και λήψη απόφασης με την οποία θα προτείνεται να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ ως εναλλακτική λύση η από 14-01-2019 πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Έχουν παρέλθει τρεις (3) περίπου μήνες χωρίς ο λαλίστατος και υπέρμαχος των θεσμών πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να το συγκαλέσει, μολονότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 είχε υποχρέωση να το συγκαλέσει σε τριάντα (30) ημέρες. Αλήθεια για ποιο λόγο παραβαίνει την υποχρέωση του και ποια μέτρα έλαβαν τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την παράνομη άρνηση του; Δεν θεωρούν ότι συνιστά βαρύτατη προβολή των Δημοτών;

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2
Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Καλλικράτη την σύγκληση του Δ.Σ μπορεί να ζητήσει το 1/3 των μελών του δηλαδή επτά (7) μέλη. Αν δεν το προσκαλέσει μέχρι την έκτη ημέρα συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση αυτών που υπέβαλαν την αίτηση. Για να λάβουν όλοι θέση δημοσίως επί του θέματος. Όπως έχουν υποχρέωση.

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. MANΩΛΑΚΗΣ, Μ.Β.Α
ΠΡΟΕΔΡΟΣ “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ”