Καλή κι ευλογημένη χρονιά! Την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου θα κόψουμε την πίτα μας και θα συζητήσουμε το θέμα:«Πῶς θά μάθουν τά παιδιά νά ζητοῦν συγγνώμη!»

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ… θα γίνει, πρώτα ο Θεός, το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ! Προσοχή!  ΣΑΒΒΑΤΟ!

Θά μιλήσει ὁ κ. Σπύρος Τάνταρος, Καθηγητής Ἀναπτυξιακῆς Ψυχολογίας στό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

π. Καλλίνικος Μαυρολέων