Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο τρέχων μήνας αποτελεί την κορύφωση της τουριστικής κίνησης και έχοντας ως γνώμονα τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, εφιστάται η προσοχή ως προς την τήρηση των κάτωθι κατά τις ώρες αφιξο/αναχώρησης των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων:

  • Έγκαιρη προσέλευση των επιβατών προς αναχώρηση, ιδίως των οδηγών οχημάτων, τουλάχιστον μία (01) ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου.
  • Κατοχή από το επιβατικό κοινό προ της εισόδου στον λιμένα των απαραίτητων βάσει των εν ισχύ κείμενων διατάξεων υγειονομικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για διευκόλυνση των απαιτούμενων ελέγχων.
  • Τήρηση των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19 κατά την παραμονή στον λιμένα (τήρηση αποστάσεων, χρήση μασκών κ.τ.λ.).
  • Αποφυγή άσκοπης κυκλοφορίας επί της παραλιακής οδού και επί του λιμένα, ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία.
  • Συμμόρφωση στις υποδείξεις των βαθμοφόρων της Υπηρεσίας μας.

Η Λιμενάρχης
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία