Από τo υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε  η απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2022 σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών.

Το ποσό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την κατανομή, στους δήμους της Δωδεκανήσου είναι:<
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ                      15.505,44
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ                        41.445,78
Η.Ν ΚΑΣΟΥ                             41.030,37
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ                        232.547,06
ΚΑΡΠΑΘΟΥ                            91.871,20
ΚΩ                                         332.403,00
ΛΕΙΨΩΝ                                 33.941,39
ΛΕΡΟΥ                                132.663,74
ΜΕΓΙΣΤΗΣ                             23.394,92
ΝΙΣΥΡΟΥ                               36.001,00
ΠΑΤΜΟΥ                               62.468,79
ΡΟΔΟΥ                            1.021.235,83
ΣΥΜΗΣ                                 55.356,59
ΤΗΛΟΥ                                27.885,75
ΧΑΛΚΗΣ                              27.488,46