ΕΚΛΟΓΕΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 8.630

Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν   4.643
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων    4.510
Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων      120
Αριθμός λευκών  ψηφοδελτίων.    13
Αριθμός άκυρων και λευκών.         133

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
“ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”             3.466        76,85%
“ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ”.               1.044.       23,15%