Ως αρμόδιος, πρώην υποδιοικητής της Β’ Υγειονομικής περιφέρειας, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, σε σχέση με τα πρόσφατα ανακριβή δημοσιεύματα.

  • Το νοσοκομείο Καρπάθου, είναι καθαρά έργο ΠΑΣΟΚ αφού η υπουργική απόφαση υλοποίησής του εκδόθηκε από τον Ανδρέα Λοβέρδο ως υπουργό Υγείας, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, κατόπιν των δικών μου ενεργειών.
  • Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν επιβαρύνθηκε για το νοσοκομείο Καρπάθου, αφού φροντίσαμε για την πλήρη χρηματοδότησή του από κοινοτικούς πόρους.

Η παραχάραξη της ιστορίας ή/και η οικειοποίηση έργων άλλων, για τις όποιες σκοπιμότητες και τη δημιουργία εντυπώσεων, μάλλον βλάπτει παρά ωφελεί.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ, π. ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β’ Υ.ΠΕ

Για του λόγου το αληθές, παραθέτω τις βασικές ενέργειες υλοποίησης του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου:

  • 15 Απριλίου 2011: Συνάντησή μου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑΝΟΜ, όπου συμφωνήθηκε και δρομολογήθηκε η ανέγερση του Νοσοκομείου Καρπάθου.
  • 21 Νοεμβρίου 2011: Συνυπογράφω με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπάθου την δωρεάν παραχώρηση του Εκκλησιαστικού οικοπέδου για την ανέγερση του Νοσοκομείου.
  • 15 Φεβρουαρίου 2012: Με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3929 έγγραφό μου, αιτούμαι έκδοση Υπουργικής Απόφασης «Για την εκπόνηση μελέτης, κατασκευής και εξοπλισμού του Νοσοκομείου Καρπάθου, προϋπολογισμού 6.500.000,00 ευρώ από την ΔΕΠΑΝΟΜ».
  • 27 Μαρτίου 2012: Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης Ανδρέα Λοβέρδου, με ΑΔΑ; Β4ΒΟΘ-ΒΣ8 σύμφωνα με το αίτημα που κατέθεσα.
  • 20 Μαΐου 2013: Κατόπιν της δύσκολης και επίπονης ωρίμανσης του φακέλου του έργου, εκδίδεται απόφαση της  Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ : ΒΕΝ57ΛΞ–1Μ0 , για την πλήρη ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».
  •  29 Οκτωβρίου 2013: Πρώτη δημοπράτηση του έργου.
  • 27 Μαΐου 2014: Δεύτερη δημοπράτηση του έργου, ανάδειξη Αναδόχου.
  • 30 Σεπτεμβρίου 2014: Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου με χρόνο περάτωσης 20 μήνες.

Σημειώνω ότι η μελέτη ήταν πληρέστατη και με οργανόγραμμα.

Το νοσοκομείο Καρπάθου

Τα συνοδά έργα που απομένουν, δηλαδή κόμβος και σύνδεση με τον βιολογικό, είναι υποχρέωση του Δήμου Καρπάθου να τα εκτελέσει και προς τούτο είχαν διασφαλισθεί τα απαιτούμενα κονδύλια.

Για την υλοποίηση του έργου, επίσης, συνέβαλαν καθοριστικά ο Δήμος Καρπάθου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Διευρυμένη Διοικητική Περιφέρεια, το ΥΠΕΧΩΔΕ, Η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ
π.Υποδιοικητής της Β’ΥΠΕ