Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αποστέλλει το δημοσίευμα: «Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021: Αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού κατά Ομάδες Ηλικιών, Ιθαγένεια, Τόπο Γέννησης, Οικογενειακή Κατάσταση και Μέγεθος και Σύνθεση Νοικοκυριού (31.08.2023) [1]».

Περισσότερες πληροφορίες για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 είναι διαθέσιμες στον υπερσύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results [2]

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) is sending the publication: “2021 Population-Housing Census: Results of Resident Population by Age groups, Citizenship, Place of birth, Legal marital status, Size and composition of households (31.08.2023) [3] “.

More information on 2021 Population-Housing Census: https://www.statistics.gr/en/2021-census-res-pop-results