Καλούμαστε να ψηφίσουμε ίσως ένα από τα σημαντικότερα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη θητεία. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τον τίτλο του θέματος προς συζήτηση: «Έγκριση αναγκαιότητας ενιαίας μίσθωσης ακινήτου Νέας Αγοράς». Δηλαδή καλούμαστε να ψηφίσουμε την ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ μίσθωσης του ακινήτου Νέας Αγοράς. Νομίζω αυτό δεν είναι αληθές. Σε μια μελέτη 176 σελίδων που περιγράφεται πλήρως το έργο που θα κατασκευασθεί, ο κανονισμός που θα διέπει τη λειτουργία της αγοράς, το κόστος επισκευής του Μνημείου, το μίσθωμα και άλλες διαδικαστικές λεπτόμερειες που αφορούν στους όρους διακύρηξης του διαγωνισμού, επί της ουσίας καλούμαστε να ψηφίσουμε την ίδια τη δημοπρασία και τη λειτουργία της Νέας Αγοράς υπό το νέο μισθωτή και όχι την ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ υλοποίησης του έργου.

Για να είναι λοιπόν σε θέση, ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος να αποφασίσει, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει στην κατοχή του ΕΓΚΑΙΡΩΣ, τόσο τη μελέτη του κ. Καμπουρόπουλου όσο και την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Στοιχεία βέβαια, τα όποια παραλάβαμε με μεγάλη καθυστέρηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Οι διαβεβαιώσεις που είχαμε από την Δημοτική Αρχή, ότι θα προηγηθεί διαπαραταξιακή συζήτηση, πριν το θέμα έρθει στο Δημοτικό Συμβουλιο, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε. Η μόνη αναγκαιότητα θα ήταν, η ομόθυμη συναπόφαση και συνεργασία όλων, προς όφελος της Ροδιακής κοινωνίας.

Αντώνης Γιαννικουρής

Ακούστηκε ότι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, είναι βασισμένη στην πρόταση Χατζηευθυμίου το 2006. Η πρόταση Χατζήευθυμίου πρόεβλεπε, μετά από διαβούλευση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, την ανάθεση των καταστημάτων της Νέας Αγοράς, για 40 χρόνια με τη μέθοδο leaseback και τίμημα 50.000.000€, άμεσα καταβλητέα προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, που θα δημιουργούσαν εσαεί σημαντικά έσοδα.

Στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής κανένας λόγος δεν γίνεται, για το τι προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος με τα χρήματα που θα εισπράττει. Θα διατεθούν για μισθοδοσία και για εξυπηρέτηση τρεχουσών υποχρεώσεων; Υπάρχει έστω κάποια κρυφή επιθυμία ή σκέψη για υλοποίηση κάποιου μεγάλου έργου που θα δώσει επιτέλους την προστιθέμενη αξία που δικαιούται η Ρόδος; Μάλλον όχι ή τουλάχιστον δεν αποτυπώνεται στην εισήγηση.

Κάνοντας έναν προχειρο υπολογισμό και χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την πρόσφατη ιστορία του νησιού, είναι τελικά η πρόταση προς όφελος του Δήμου; Άρα τι ψάχνουμε; Έναν επ’ αμοιβή εισπράκτορα για τις οφειλές των δημοτών προς τον Δήμο; Και τελικά ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποιά η προσδοκία από την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς; Δεν πρέπει η αξιοποίηση του αποθέματος πολιτισμού που έχει στην κατοχή της η Ρόδος, κάποια στιγμή να αποτυπωθεί σε μία συνολική πρόταση που θα την αναβαθμίσει ουσιαστικά και θα της δώσει έναν άλλο προσανατολισμό και μια αναπτυξιακή προοπτική;

Η απόφαση να αναβληθεί το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση και η ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, είναι μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας του νησιού μας και να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον ευημερίας για τη Ρόδο, τους Ροδίτες και τις επόμενες γεννιές. Είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει, μια εκ νέου συζήτηση με καλύτερη προετοιμασία, συνυπολογίζοντας και άλλες παραμέτρους και όχι με «προτιμησιακά» μαϊμου, ώστε με ευθυκρισία να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πολίτες, τους Ρόδιους επιχειρηματίες -που σιγά σιγά εκλείπουν-  και το νησί μας. Να μην είμαστε πάλι, απλοί θεατές των εξελίξεων.

Αντώνης Ε. Γιαννικουρής
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ρόδου