Συμμετοχή της ΑΝΔΩ στο Συνέδριο LEADER που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Υπεγράφη η «Διακήρυξη των Βρυξελλών» για το μέλλον του προγράμματος μετά το 2027. Το μέλλον του προγράμματος LEADER στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές συζητήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετεχόντων από 36 κράτη και περισσότερες από 800 Ομάδες Τοπικής Δράσης (φορείς υλοποίησης του LEADER).

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18 – 19 Δεκεμβρίου 2023 στις Βρυξέλλες το συνέδριο που διοργάνωσε το European Leader Association of Rural Development (ELARD) στο οποίο συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΑΝΔΩ, κ. Ευάγγελος Φραγκάκης και ο Διευθυντής της εταιρείας κ. Κων/νος Ζήφος.

Περισσότεροι από 70 ομιλητές συμμετείχαν σε συζητήσεις, εργαστήρια και παράλληλες εκδηλώσεις με ενδεικτικά θέματα την προστιθέμενη αξία του προγράμματος, το όραμα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το LEADER στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δράσεις ενίσχυσης του προγράμματος για το μέλλον, τις μεθόδους απλοποίησης της εφαρμογής του προγράμματος, τα «Έξυπνα Χωριά», τις δράσεις διασύνδεσης της υπαίθρου με τις αστικές περιοχές κ.α.

Το διήμερο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της «Διακήρυξης των Βρυξελλών» στην οποία αποτυπώθηκαν τα συμπεράσματα του συνεδρίου και οι προτάσεις των Δικτύων των Ομάδων Τοπικής Δράσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιληπτικά, στη διακήρυξη αναφέρεται:

  • Το LEADER είναι μέθοδος, εργαλείο, με το οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι εξοικειωμένοι. Δεν είναι ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό ταμείο αλλά μια Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ανάπτυξης της υπαίθρου με μέθοδο, εργαλεία προγραμματισμού και θεμελιώδεις αρχές τον πειραματισμό, την καινοτομία, τη δικτύωση, τη συμμετοχή, την κεφαλαιοποίηση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών.
  • Το LEADER αναδεικνύει τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην ύπαιθρο, φέρνει την Ευρώπη κοντά σε κάθε πολίτη, σε κάθε χωριό και εάν εφαρμόζεται σωστά, συμβάλλει στην απάλειψη των ευρωσκεπτικιστικών τάσεων. Είναι ένα άμεσο εργαλείο εναντίον του δημογραφικού προβλήματος της υπαίθρου της Ευρώπης.
  • Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ – φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων LEADER – όπως η ΑΝΔΩ) αποτελούν βασικούς εταίρους για τις απομακρυσμένες περιοχές με την ενεργό συμμετοχή τους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο σημαντικός αντίκτυπος των Ομάδων Τοπικής Δράσης υπερβαίνει την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα έργα. Η σημαντική συνεισφορά των ΟΤΔ έγκειται στο γεγονός της επιτόπιας παρουσίας τους στις περιοχές τους, γνωρίζοντας καλύτερα από όλους τις ιδιαιτερότητες, τη μοναδικότητα και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη της περιοχής τους. Οι ΟΤΔ αποτελούν μοναδικό σύνδεσμο μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και των ειδικών αναγκών των περιοχών τους.
  • Τα δίκτυα των ΟΤΔ μεταξύ άλλων ζητούν την απλοποίηση της διαχείρισης του προγράμματος και την έναρξη συζήτησης για ένα νέο ξεχωριστό ευρωπαϊκό ταμείο LEADER από το 2027 και μετά, με πόρους τουλάχιστον 10% των Εθνικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, η ΑΝΔΩ, η πολυμετοχική εταιρεία της αυτοδιοίκησης και των φορέων του νομού Δωδεκανήσου, μετά τα 30 χρόνια πετυχημένης λειτουργίας, αποτελεί ισότιμο συνομιλητή των θεσμών που σχεδιάζουν πολιτικές και αποφασίζουν για τις χρηματοδοτήσεις των επόμενων ετών. Βασικός και διαχρονικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη των μικρότερων νησιών του νομού, συμβάλλοντας στην ανάδειξή τους σε ιδανικούς τόπους διαμονής και εργασίας των κατοίκων τους.

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Φραγκάκης