Περίπατος Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποίησαν χθες τον «Περίπατο Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα».

Εκδήλωση της ΑΝΔΩ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δρ. Σπύρος Συρόπουλος ξενάγησε το κοινό στην οδό Παναιτίου όπου κατά μήκος της διατηρούνται τα ίχνη όλων των εποχών και των λαών που κατοίκησαν στο νησί στα 2.500 χρόνια ιστορίας του. Στη συνέχεια στο Κατάλυμα της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο: «Ο Κολοσσός του Ήλιου και το θαύμα της Ελληνιστικής Ρόδου». Ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση και η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η μακρόχρονη ιστορική έρευνα αλλά κυρίως η αγάπη του κ. Συρόπουλου για τη Ρόδο, καθήλωσαν τους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Εκδήλωση της ΑΝΔΩ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου, φιλοξενείται από το 2000 στην Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου και αποτελεί μέλος του δικτύου Europe Direct. Στο δίκτυο συμμετέχουν 17 συνολικά κέντρα στην Ελλάδα ενώ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 450. Τα κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Εκδήλωση της ΑΝΔΩ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στις εγκαταστάσεις της ΑΝ.ΔΩ μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση τόσο σε πληροφόρηση όσο και σε υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) που παρέχεται κυρίως από την υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες της. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής του Κέντρου σε δράσεις, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από άλλους φορείς και συμβάλλουν στους ετήσιους στόχους που έχουν τεθεί και εξυπηρετούν την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της.

Εκδήλωση της ΑΝΔΩ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εκδήλωση της ΑΝΔΩ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο και τις προγραμματισμένες δράσεις του, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη κ. Φιλία Παπασάββα, 28ης Οκτωβρίου 72, Τηλ. 2241075323 (εσ. 28)

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε

Η Πρόεδρος
Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική