Το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου, διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 χρόνια μετά είναι ακόμα εδώ»