Πολύ πλούσια σε ειδήσεις για την Αυτοδιοίκηση η Εβδομάδα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε και η Συνάντηση Δημάρχων παρουσία του Αν. υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα.

Αν. υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας.

Συζητήθηκαν το ενεργειακό κόστος, το κόστος δανεισμού, οι προσλήψεις, το Τρίτσης, το ΕΣΠΑ κ.α και ο Υπουργός δεσμεύτηκε να αυξήσει λίγο περισσότερο τις ενισχύσεις.

Με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πια από την Βουλή τροποποιείται το άρθρου 66 του νόμου 4830/2021 και η πλατφόρμα για τα τετραγωνικά ανοίγει και πάλι για τρίτη φορά μέχρι 30.6.2022.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης οι Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων θα γίνονται στο support.gov.gr.

Βγήκε και πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης υδάτων

Με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αντικαθίσταται η παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 και καθιερώνεται εγγύηση 3‰ εναλλακτικά της βεβαίωσης του ΤΑΠ.

Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και την δίκη για τις πλημμύρες στην Μάνδρα Αττικής στην οποία η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη των Δημάρχων και της Περιφερειάρχη.

Βγήκε και εγκύκλιος για την αναπροσαρμογή των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και τις Δαπάνες και τα ποσά που δεν χρειάζονται έγκριση υπουργού.

Με έγγραφo του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μ Βορίδης ενημερώνει για το πως θα γίνει ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Είχαμε και ΚΥΑ για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων εμβολιασμών από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με απόφαση του κ. Στ Πέτσα τροποποιήθηκε η αριθμ. πρωτ. 93573/17-12-2021 και τα αδιάθετα των ΚΕΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες δαπάνες.

Είχαμε και κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων των 4 Νησιωτικών Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, για την ενίσχυση των ΚΑΠ στα νησιά.

Με Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών θεσπίζεται εξαιρετική διάταξη με την οποία προβλέπεται επέκταση των περιπτώσεων παραχώρησης αιγιαλού.

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Κατωπόδη, καταργήθηκαν οι ενστάσεις για τις αναθέσεις κάτω των ορίων και από την 1η-03-2022, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

Βγήκε και διευκρινιστική εγκύκλιος από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία μια κατηγορία έργων δεν χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Την εβδομάδα που μας πέρασε το myota.gr μαζί με τον ΕΟΑΝ και τον “Κλεισθένη” διοργάνωσαν εκδήλωση για τα Αδειοδοτημένα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Είχαμε και την έκδοση Πυροσβεστικής διάταξη για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων μέχρι 30 Απριλίου.

Βγήκε και απόφαση με 57 εκατομμύρια συμπληρωματική ΚΑΠ Μαρτίου όπως είχαμε και 14 εκατομμύρια συμπληρωματική δόση για τα σχολεία

Θυμίζουμε ότι κάθε μέρα στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ σημοσιεύουμε Καλές Πρακτικές Δήμων.

@MYOTA