Ανανεώθηκε για δύο χρόνια η θητεία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ρόδου κ. Γρηγόρη Ρουμάνη.

Η ανανέωση της απόφασης έγινε με κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη και της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας κ. Ασημίνας Γκάγκα.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ορίστηκαν επίσης ο κ. Μιχ. Κουτσούκος (αντιπρόεδρος) και η κ.Μαρία Καντή, με αναπληρωτές αντίστοιχα τον κ. Κων. Χαλκιά και τον κ. Γ. Γκιόκα.

Ειδικότερα, στη σχετική απόφαση των δύο υπουργών αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου ορίζοντας τα μέλη αυτού, ως ακολούθως:

1. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου, Πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Διοικητής του ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου, Καθηγήτρια Αγγλικής- Επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου, Ιδιωτικό Υπάλληλο.

3. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου, Μηχανολόγος- Μηχανικός, με αναπληρωτή του τον ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ιωάννη, Δικηγόρο.

Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο υπουργός
Αθανάσιος Πλεύρης»

Η αναπληρώτρια υπουργός
Ασημίνα Γκάγκα

Εφ. “ΡΟΔΙΑΚΗ”