Στην χθεσινή συνεδρίαση της ΕΣΑΛ συζητήθηκε για μια ακόμη φορά,  η έκθεση Προκαταρτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), για την επέκταση του λιμανιού της Καρπάθου, χωρίς την έγκριση της οποίας δεν μπορεί να προχωρήσει η εκπόνηση των απαιτούμενων  κατασκευαστικών μελετών.

(Φωτογραφική Προσομοίωση πρότασης Τεχνικής Υπηρεσίας Λιμενικού Ταμείου)

Δεν εγκρίθηκε και πάλι  και θα επαναφερθεί σε επόμενη συνεδρίασή της ΕΣΑΛ.

Ύστερα από αυτό επιβάλλεται να συγκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο  και να συζητήσει την πρόταση των 27 Δημοτών που υποβλήθηκε με την αριθμ. πρωτοκόλλου 5541 από 30 /7/2021 αίτησή τους με την οποία  προτείνουν να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ ως εναλλακτική λύση και η από 14/1/2019 πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λ.Τ.

Η μελέτη επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου είναι θέμα γενικού και ζωτικού ενδιαφέροντος για την πόλη και ολόκληρη την Κάρπαθο.

Δεν είναι θέμα για το οποίο μπορεί να αποφασίζει ο Δήμαρχος ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο νόμος προβλέπει ότι ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, τις αποφάσεις του οποίου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί ο Δήμαρχος.

Η επιμονή  δημιουργίας νέου λιμανιού στο Γααρόνησο, χωρίς να προτείνονται εναλλακτικές λύσεις σε άλλες θέσεις, αποδείχθηκε λάθος που έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατασκευής σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κάρπαθο.

Η δικαιολογία που προβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ πως την πρόταση Γιαμίν την έχει εγκρίνει το ΔΣ κατά την συνεδρίαση της 19/2/2019, δεν ευσταθεί αφού ο σχεδιασμός άλλαξε και πάλι το καλοκαίρι του 2019, όταν υποβλήθηκε και η μελέτη κυματικής διαταραχής που αποδεικνύει πως έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν πως η καθαίρεση του σημερινού κυματοθραύστη δημιουργεί πρόβλημα κυματικής διαταραχής στο ανατολικό τμήμα του λιμανιού, όπως επισημαίνεται και στην προηγούμενη απόφαση της ΕΣΑΛ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, «το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα» και αποφαίνεται επί  αυτών «εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους».

Κατά συνέπεια, όσοι δημοτικοί Σύμβουλοι δεν συμφωνούν με την καθαίρεση του κυματοθραύστη, αντί να απεκδύονται των ευθυνών τους και να προσπαθούν να τις ρίξουν  σε άλλους, οφείλουν να ζητήσουν άμεσα με αίτηση τους τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση της πρότασης των Δημοτών, όπως έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν5238/10 που προβλέπει ότι «Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου» και «αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση».

Εκεί οφείλει με παρρησία ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να πάρει θέση αν συμφωνεί με την πρόταση «Γιαμίν»  αγνοώντας τις επισημάνσεις της ΕΣΑΛ, όπως αναφέρονται στην από 2/6/21 απόφαση της.  

Σύμφωνα με αυτήν, με την υιοθέτηση της πρότασης «Γιαμίν» και την καθαίρεση του κυματοθραύστη:

  • Αχρηστεύονται τα σημερινά ανατολικά κρηπιδώματα του λιμανιού,
  • Δημιουργούνται απαράδεκτες συνθήκες κυματικής διαταραχής στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης,
  • Στο εσωτερικό του νέου λιμανιού θα μπορούν να ελλιμενίζονται μόνο μικρά ημερόπλοια και αλιευτικά και
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα παραβολής κρουαζιερόπλοιων (όπως ζητούσε η ΕΣΑΛ από το 2016.)

Θα πρέπει ακόμα ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν υιοθετεί την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου που προβλέπει:

  • Διπλασιασμό των κρηπιδωμάτων του σημερινού λιμανιού, πλήρη προστασία από τους κυματισμούς    και δυνατότητα παραβολής και κρουαζιερόπλοιων.
  • Την κατασκευή και ενός απλού κρηπιδώματος στην Βόρεια ακτή του Βρόντη για τις εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού (επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία γραμμής , φορτηγά, δεξαμενόπλοια κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Στο σημαντικό αυτό θέμα που χρόνια ταλανίζει τον τόπο μας 15 χρόνια οφείλει ο κάθε Δημοτικός σύμβουλος να πάρει ξεκάθαρη θέση  με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Καρπάθου, με αίσθημα ευθύνης και χωρίς υπεκφυγές.

Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα)

Νικ.Κανάκης