Συζητήθηκε χθες οίκοθεν από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου η αίτηση που υπέβαλε ο πρώην οικονομικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου κ. Παντελής Γεωργάκης για την αντικατάστασή του μετά τον διορισμό του με δικαστική απόφαση ως πραγματογνώμονα για την έρευνα της σκανδαλώδους υποθέσεως της παρατράπεζας που είχε στήσει υπάλληλος στην κινητή μονάδα της Κάσου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Ο κ. Γεωργάκης διορίστηκε χωρίς να είναι γνωστό στο δικαστήριο ότι έχει θητεύσει στην συγκεκριμένη θέση ευθύνης και ακολουθεί μια σειρά από οικονομολόγους που παραιτήθηκαν από το έργο που τους ανατέθηκε.

Θυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 293/2023 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου έγινε δεκτή ακόμη μια αίτηση και του προτελευταίου πραγματογνώμονα που διορίστηκε με άλλη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου για την αντικατάστασή του από την έρευνα.

Με την υπ’ αριθμ. 112/2023 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου είχε διοριστεί ο νέος πραγματογνώμονας, ενώ με την υπ’ αριθμ. 278/2022 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου είχε διοριστεί ένας ορκωτός λογιστής των Αθηνών που υπέβαλε στην πορεία αίτημα αντικατάστασής του.

Θυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 54/2022 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου απορρίφθηκε αίτηση για την αντικατάσταση του πραγματογνώμονα.

Με την υπ’ αριθμ. 21/2021 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου είχε γίνει δεκτή ανάλογη αίτηση και έκτοτε ο έλεγχος της υπόθεσης εκκρεμούσε.

Το Εφετείο Δωδεκανήσου, με την υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφασή του, ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ουσίας της αστικής διαφοράς επί των εφέσεων που άσκησαν τα αντίδικα μέρη για την ακύρωση απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία δικαιώθηκαν μερικώς οι θέσεις της υπό εκκαθάριση πλέον Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Όπως απεκάλυψε η “δημοκρατική”, με την υπ’ αριθμ. 1558/2018 απόφαση του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε η υπ’ αριθμ. 162/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις που είχαν ασκηθεί.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε εξετάσει κατ’ αντιµωλία τις αντίθετες αγωγές των δύο αντίδικων µερών και µε την απόφαση, που εξέδωσε, ετάχθη υπέρ των θέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας διατάσσοντας, τετραμελή οικογένεια να της καταβάλει το ποσό των 317.489,02 ευρώ ως αποζηµίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε στην Τράπεζα.

Τα µέλη της οικογένειας εξέθεσαν ότι στο κινητό συνεργείο της Τράπεζας στην Kάσο διατηρούσαν πέντε τραπεζικούς λογαριασµούς, συνολικού ύψους 380.000 ευρώ.

Ότι στις 16.03.2006, όταν χορήγησαν έγγραφη εντολή για ανάληψη µετρητών από τους ως άνω λογαριασµούς τους στον ταµία, ο τελευταίος οµολόγησε σ’ αυτούς ότι είχε αφαιρέσει, χωρίς εντολή, το ποσό των 270.000 ευρώ και ότι τους υποσχέθηκε να το επιστρέψει εντός τεσσάρων ηµερών, υπογράφοντας µάλιστα και υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του.

Εξέθεσαν ακόµη ότι είχαν οµόλογα της Τράπεζας συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, τα οποία όµως έπαψαν να ανανεώνονται από τον Iούλιο του έτους 2004 και ότι αυτά τελικά ρευστοποιήθηκαν παρανόµως και χωρίς σχετική εντολή τους από τον ταµία.

Κατήγγειλαν επιπλέον ότι η Τράπεζα δεν τους επιστρέφει 16 επιταγές που εκδόθηκαν σε διαταγή τους από τρίτους για την αγορά µε προσύµφωνο δύο ακινήτων σε Κάρπαθο και Κάσο.

Η ποινική δίκη έχει διακοπεί μετά από αναβολές για την 12η Δεκεμβρίου 2023, με κατηγορούμενο έναν πρώην υπάλληλο και τέσσερις ημεδαπούς.