Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Διά της παρούσης αιτήσεως μας, παρακαλούμε, σύμφωνα με τις Διατάξεις άρθρου  67παρ.2  Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 10 παρ2α Ν 4674/2020 ΦΕΚ  53α [11-03/2020], όπως συγκαλέσετε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  μας  Συμβουλίου, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των ΠΝΠ, όπως ισχύουν, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

 • Μέτρα  στήριξης  επιχειρήσεων, εργαζομένων και  Δημοτών  του  νησιού μας.  Τοπικό  σχέδιο  δράσης  αντιμετώπισης  της κρίσης   covid- 19, και προάσπισης   της  δημόσιας  υγείας.
 • Περί  εκχώρησης  αρμοδιοτήτων στους  Προέδρους  Κοινοτήτων και Προέδρους  Συμβουλίου  Κοινοτήτων, λόγω  κορoναΐού.

Πηγάδια, Κάρπαθος! Φωτό: Γιώργος Εμμ. Λοΐζος

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Σακκέλης Κομνηνός (Κοσμάς)
 2. Φελλουζή Ευαγγελία
 3. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 4. Ρεΐσσης Μιχαήλ
 5. Κατσάνης Χρήστος
 6. Πρωτόπαπας Μηνάς
 7. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 8. Tσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 9. Σπανός  Δημήτριος
 10. Σπανός  Νικόλαος
 11. Ανδρέου  Νικόλαος (Νίκαντρος)
 12. Μανωλάκης  Θεοδόσιος

Κάρπαθος  07/04/2020