Στην προμήθεια υδροφόρας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας του νησιού, προχωράει ο δήμος Καρπάθου, με απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στο νησί, της μεγάλης έκτασής του και σε συνδυασμό με την έλλειψη ικανού αριθμού επίγειων μέσων σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, αποφασίστηκε η αγορά μιας υδροφόρας αξίας 150.000 ευρώ, χωρητικότητας 10.000 λίτρων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου Καρπάθου για το 2015, ενώ η σχετική απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα και από τα 14 παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.

(Πηγή : Η ΡΟΔΙΑΚΗ)