ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Επτά  Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας  με   αίτησή τους  που κατατέθηκε στις 13/11 ζητούν την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την συζήτηση επί της νέας λύσης του μελετητή και των προτεινομένων εναλλακτικών λύσεων και να ληφθεί απόφαση για την λύση που θα πρέπει να μελετηθεί προς υλοποίηση  με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Καρπάθου.

Σύμφωνα με τον νόμο ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το συμβούλιο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017

Κάρπαθος  2-11- 2017

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Καρπάθου

Κοιν: κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Θέμα: Σύγκλιση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου   σύμφωνα με το άρθρο 67 παραγρ 2  του Ν. 3852/2010.

Κύριε πρόεδρε,

Τον Ιούνιο του 2014 δημοσιοποιήθηκε και στάλθηκε στο Δήμο  η τεχνική έκθεση  του μελετητή του ΠΠΠΑ για την μελέτη επέκτασης του λιμένα των Πηγαδίων στην θέση Γαρόνησο για διατύπωση σχετικών απόψεων.

Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο δεν συζήτησε το θέμα προκειμένου να συζητηθεί από εμάς το νεοεκλεγμένο μετα από ενημέρωση του.

Στις 20/7/2017 συζητήθηκε  η από 23-10-2014 αίτηση 250 δημοτών που έκριναν ότι η λύση που είχε προτείνει ο μελετητής ήταν προβληματική, λόγω θέσης και σχεδιασμού, και ζητούσαν να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις.

Οι υπογράφοντες δεν εγκρίναμε μαζί με σας  την πρόταση του Δημάρχου, να απορριφθεί το αίτημα των 250 δημοτών . Οκτώ σύμβουλοι της πλειοψηφίας τάχθηκαν υπερ της οργάνωσης ημερίδας στην οποία να κληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις και θέσεις τους τόσο ο μελετητής  όσο οι τεχνικοί της περιφέρειας και του Λιμενικού Ταμείου και Καρπάθιοι τεχνικοί και πλοίαρχοι ή άλλοι φορείς και οι σύμβουλοι της μειοψηφίας ψήφισαν παλαιότερη πρότασή τους για εκπόνηση  μελέτης κατασκευής κρηπιδώματος στο Βρόντη για την εκφόρτωση οχληρών και επικινδύνων

Παρα ταύτα στις 24/2/2017 συζητήθηκε στο Λ.Τ.Ν.Δ και εγκρίθηκε νέα πρόταση για  του κ. Γιαμίν για την  επέκταση του λιμένα Καρπάθου για την οποία διατυπώθηκαν και πάλι έντονες αντιρρήσεις από τους πλοιάρχους των πλοίων και όχι μόνο, πρόταση που τελικά αποσύρθηκε . Την έγκριση  και της  πρότασης εκείνης πληροφορούμαστε ότι είχε ζητήσει ο Δήμαρχος αγνοώντας το Δ.Συμβούλιο μας.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε νέα πρόταση από τον κ. Γιαμιν, που στάλθηκε  και πάλι στο Λιμενικό Ταμείο για έγκριση, χωρίς και πάλι να παρουσιασθεί προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο μας για διατύπωση άποψης επί αυτής. Και ενώ ο κ. Δήμαρχος στην συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου της 23/6 διαβεβαίωνε το Σώμα  και τους δημότες ότι θα παραστεί στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του λιμενικού Ταμείου της 25/6 απλά για να ακούσει τις παρατηρήσεις της τεχνικής Υπηρεσίας του λιμενικού Ταμείου, τελικά ήταν  ήταν εκείνος που πίεσε για έγκριση του νέου σχεδιασμού παρά τις σοβαρές ενστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου, σχεδιασμό που και σεις, «εγκρίνατε» αγνοώντας και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο .  ΄

Επειδή θεωρούμε ότι βασικές υποδομές, όπως είναι το λιμάνι για ένα νησί, πρέπει να σχεδιάζονται και να μελετώνται με πληρότητα και στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αξίας τους σε σχέση με το κόστος τους και ο σχεδιασμός τους να αποτελεί αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης, ώστε να επιλέγεται η λύση που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα  σε σχέση με το κόστος της και εξυπηρετεί όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες,

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο ουδέποτε διατύπωσε άποψη επι της νέας πρότασης του μελετητή, που όπως φαίνεται και απο τις διατυπωθείσες απόψεις της τεχνικής υπηρεσίας  και του μηχανικού του λιμενικού Ταμείου είναι  και αυτή προβληματική και χωρίς προοπτική,

Επειδή για το λιμάνι της Καρπάθου δεν έχει εκπονηθεί ποτέ οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο,

Επειδή θεωρούμε ότι το ποιές λιμενικές εγκαταστάσεις χρειάζεται η Κάρπαθος για την κάλυψη  των σημερινών αλλά και μελλοντικών αναγκών της καθώς και οι προτεραιότητες υλοποίησής τους με βάση το Κόστος /Οφελος κάθε πρότασης  με στόχο την οικονομική και κοινωνική  ευημερία του συνόλου των κατοίκων της Καρπάθου και όχι το συμφέρον μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων, είναι θέμα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος  στο οποίο οφείλουμε  σαν Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσουμε την άποψη μας,

Επειδή θεωρούμε αντιδεοντολογικό οι αιρετοί των άλλων νησιών της Νότιας Δωδεκανήσου, χωρίς  ειδικές γνώσεις, να θεωρούνται ότι είναι αρμοδιότεροι των δημοτικών συμβούλων της Καρπάθου και να καλούνται να αποφασίζουν  για το λιμάνι της Καρπάθου ερήμην μας, παρακαλούμε όπως συγκαλέσετε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ 2 του 3852/10  με αποκλειστικό θέμα την συζήτηση επί της νέας λύσης του μελετητή και των προτεινομένων εναλλακτικών λύσεων ,

Στην συνεδρίαση αυτοί θεωρούμε πως είναι χρήσιμο να κληθούν να παρουσιάσουν τις θέσεις–απόψεις τους τόσο επί της προτεινόμενης από τον μελετητή λύσης, όσο και των εναλλακτικών λύσεων τόσο ο μελετητής όσο και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν.Α.και Λιμενικού Ταμείου Ν.Δ.) ή και άλλων Υπηρεσιών  καθώς  ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιώτες για την πληρέστερη ενημέρωση μας, ώστε στην συνέχεια να διατυπώσουν την θέση τους υπεύθυνα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επί του σημαντικού αυτού θέματος, που είναι γενικού ενδιαφέροντος για την Κάρπαθο.

Έλληνας Μηνάς
Κοσμάς Ιωάννης
Λυτός Μιχαήλ
Πρωτόπαπας Γεώργιος
Σαΐτης Μανώλης
Φράγκου Φωτεινή
Χριστοδούλου Μαρία