Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Ολύμπου – Διαφανίου Νήσου Καρπάθου» έναντι συνολικού ποσού 132.073,41 ευρώ.

Όλυμπος Καρπάθου (Φωτό: Zoe Manolaki)

Όλυμπος Καρπάθου (Φωτό: Zoe Manolaki)

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται εργασίες συντήρησης της Επαρχιακής Οδού, κατά μήκος της οποίας θα κατασκευαστούν σε διάφορα σημεία, τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τριγωνικοί τάφροι, θα γίνουν διαπλατύνσεις  σε δύο στροφές της οδού και θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν ογδόντα (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.